Europese Erfrechtverordening

Belangrijk nieuws voor Nederlanders die in Duitsland wonen.

Wat is het geval?

Nederlanders die in Duitsland wonen krijgen, zoals ze allemaal wel weten, te maken met Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving. Op het gebied van belastingen, zorg, verzekeringen, noem maar op. Sinds 17 augustus 2015 is daar ook het erfrecht bijgekomen. Wat is het geval? Wanneer een Nederlander die in Duitsland is gaan wonen, overlijdt dan wordt zijn erfenis niet zonder meer geregeld volgens de Nederlandse erfwet. Het internationale recht bepaalt dat je in zo’n geval moet kijken naar de wet van het land waarvan de overledene.

Wat is er veranderd per 17 augustus 2015?

Op 17 augustus 2015 is de zogenaamde Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Hierin is geregeld dat als een Nederlander overlijdt die ten tijde van zijn overlijden in Duitsland woonde, zijn of haar erfenis vererft volgens de regels van het Duitse recht. Voor 17 augustus 2015 was dat nog anders. Tot die datum was het zo dat in zo’n geval het Nederlandse recht gold. Een uitzondering op deze regel speelde wanneer de erflater al langer dan 5 jaar in Duitsland woonde en geen of nauwelijks banden met Nederland meer had. Als je in Duitsland woont wordt jouw erfenis dus nu geregeld volgens het Duitse recht. Jouw nabestaanden krijgen te maken met de Duitse wet. Deze verschilt nogal van de Nederlandse. Zo is bijvoorbeeld de positie van de langstlevende partner heel anders geregeld. Volgens de Nederlandse wet kunnen kinderen hun erfdeel pas opeisen na het overlijden van de langstlevende partner. De langstlevende kan ook alleen beschikken over de echtelijke woning. Hij of zij heeft geen handtekeningen nodig van de kinderen bij verkoop of het vestigen van een hypotheek. In het Duitse recht moet de partner veel meer rekening houden met de positie van de kinderen. Ook bij zaken als de voogdij over de minderjarige kinderen en het beheer van hun erfenissen kunnen er verschillen zijn.

Wat kun je doen?

Om er zeker van te zijn dat jouw erfenis wordt geregeld door de Nederlandse wet moet je een testament maken. Gewoon bij een Nederlandse notaris. In dit testament kun je kiezen voor het Nederlandse recht. Zoals gezegd ben je er dan zeker van dat jouw partner verzorgd achter blijft en niet gedwongen kan worden de kinderen uit te betalen. Als je dan toch een testament maakt kun je direct ook andere, belangrijke zaken regelen. Zo kun je bepalingen opnemen die er voor zorgen dat je erfbelasting voorkomt of bespaart. Verder kun je de voogdij regelen voor de kinderen en iemand aanwijzen die hun erfenis beheert. In geval je kinderen hebt uit een eerdere relatie is een testament ook vaak onmisbaar. Je ex-partner zou immers als ouder ook de beschikking kunnen krijgen over de erfenis van minderjarige kinderen die zijn geboren uit de eerdere relatie. Woon je samen met iemand en ben je niet getrouwd dan is een testament (en samenlevingscontract) eveneens aan te bevelen. Op die manier mis je niet de vrijstelling van erfbelasting en stel je het partnerpensioen veilig.

Toch gaan voor het Duitse recht?

Natuurlijk kunnen er ook argumenten zijn om het Duitse erfrecht van toepassing te laten zijn. Laat je dan wel goed voorlichten over de inhoud en werking van het Duitse recht. Bijvoorbeeld door een Duitse notaris.

Nog vragen?
Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over testamenten, erven en Duitsland. Elke persoonlijke situatie kan ook weer anders zijn. Neem daarom bij vragen gerust contact op met notaris Jan Hölscher. Bellen 0031 548 760020 of mailen j.holscher@holscherdavids.nl

Of vul het onderstaande formulier in en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Bel mij terug

Uw naam (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Uw bericht