Mattijs Davids

Mattijs is in 1995 afgestudeerd in Nederlands recht en in 1997 in notarieel recht, beide studies aan de Universiteit van Amsterdam. Mattijs heeft in 2001 de driejarige beroepsopleiding notariaat voltooid en is in 2007 als notaris te Almelo beëdigd.

Hij is vooral werkzaam op het gebied van het ondernemingsrecht, vaak in de rol van juridisch adviseur voor één of meer partijen. Hij geeft advies over rechtsvormkeuze en helpt bij het maken van afspraken rondom samenwerking. Hij stelt statuten op en begeleidt nieuwe structuren, reorganisaties, en bedrijfsovernames. Hij onderhoudt goede contacten met overige adviseurs.

Mattijs is bestuurslid van diverse organisaties en organiseert vakinhoudelijke cursussen ondernemingsrecht. Hij is sinds 2011 docent civielrechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging in de Master Bedrijfsopvolging te Utrecht (Register Belastingadviseurs).

Mattijs is gehuwd en heeft 4 kinderen, en doet in zijn vrije tijd aan sport.