Over ons

Hölscher & Davids notarissen is een deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk notariskantoor met vestigingen in Almelo en Rijssen. Onze kennis strekt zich uit over de gebieden ondernemingsrecht, (commercieel) vastgoed en familievermogensrecht (estate-planning). Het kantoor is toegankelijk en werkt pragmatisch en slagvaardig.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Al onze juristen zijn lid van Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze beroepsorganisatie van notarissen ziet er op toe dat de aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer handelen. Dit doet zij door beroeps- en gedragsregels op te stellen en vakbekwaamheid op peil te houden met opleidingen, cursussen en informatie over actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Geschillenregeling
Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn notarissen verplicht tot het verrichten van een cliëntenonderzoek en tot het melden van van transacties of voorgenomen transacties die verband zouden kunnen houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Deze verplichting houdt in dat de notaris:

  • zich heeft overtuigd van de identiteit van de cliënt waarmee zij zaken doet, of de identiteit van de uiteindelijke belanghebbende;
  • indien de cliënt een rechtspersoon is, op risico gebaseerde en adequate maatregelen neemt om inzicht te verkrijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt;
  • het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vaststelt;
  • voortdurend controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties uitvoert en onderzoek uitvoert naar de bron van het vermogen waaruit aan de instelling gelden worden overgemaakt.