Trouwen

Het huwelijk verbindt twee personen niet alleen gevoelsmatig, maar ook juridisch en financieel.
Regelt u voorafgaand aan uw huwelijk niets, dan bepaalt de wet voor u dat al wat u heeft op het moment dat u in het huwelijksbootje stapt en alles wat u tijdens het huwelijk opbouwt, gemeenschappelijk is. Al uw inkomen, bezittingen en schulden zullen dus voor de helft aan uw partner toekomen. In beginsel geldt dit ook voor schenkingen en erfenissen die u voorafgaand aan het huwelijk of tijdens het huwelijk ontvangt. Indien de schenker of de erflater aan u schenkt of nalaat onder een uitsluitingsclausule (zie hiervoor onder ‘erfrecht’), komen deze verkrijgingen echter niet aan uw echtgenoot toe.

Indien u niet wilt dat uw vermogen gemeenschappelijk wordt, kunt u met uw partner huwelijkse voorwaarden laten opstellen. Hiervoor moet u naar de notaris. De notaris zal met u beide kijken wat uw wensen zijn en hierbij een actieve adviserende rol vervullen.

U dient erop te letten dat uw huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk getekend moeten zijn.

In huwelijkse voorwaarden kunt u onder meer vastleggen:

  • welke bezittingen en schulden privé dienen te blijven;
  • welke bezittingen en schulden juist gemeenschappelijk dienen te zijn;
  • of u privé- inkomsten en vermogen toch met elkaar wilt delen en op welke manier;
  • hoe het huwelijk afgewikkeld dient te worden bij echtscheiding en overlijden;
  • hoe u de kosten voor het huis en het huishouden gaat betalen;
  • of uw partner aanspraken heeft op uw pensioen e.d.